Επικοινωνία με τους υπεύθυνους του blog “Το Έπιπλο Σήμερα” =>
Οδός Εθν. Αντιστάσης 63 – 85100 Ρόδος (Ελλάς)
Τηλέφωνο : 2241 0 58236
email : [email protected]