Η γρήγορη διάσωση του επίπλου,

Φαντάζομαι ότι αδημονείτε να μάθετε αν το έπιπλο διεσώθη. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που, είτε από χαιρεκακία είτε από αδράνεια και αδιαφορία, θα προτιμούσαν το ωραιότερο  του Βόλου. Αν αποκαλυπτόταν η σύνθεση του τοίχου : Sanfos σε όλο της το με­γαλείο, τότε αρκετοί από αυτούς θα θορυβούνταν. Ίσως έχαναν τη βολή τους ή τους θώκους τους ή το πουπουλένιο σύννεφο τρυφής και ραστώνης στο οποίο έχουν περιπέσει ή με το οποίο έ­χουν τυλίξει τις μάταιες ζωές τους. Ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι ένα σαφώς υψηλότερο ποσοστό θα επιθυμούσε διακαώς την πε­ρίλαμπρη νίκη του φωτός επί του σκότους, λες και το ένα μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Αυτοί, πάλι, είτε λόγω μιας συζητήσι­μης -αν όχι εξεζητημένης- καλοσύνης είτε εξαιτίας μιας επί­πλαστης ηθικής ανωτερότητας, θα ονειρεύονταν τη γρήγορη διάσωση του επίπλου, ίσως και υπό το στοργικό βλέμμα και τις πε­ριποιήσεις της καλλονής από την Αθήνα. Και όταν ο ήρωας τους με το καλό θα επέστρεφε από τον ξύλινο προθάλαμο, τό­τε τίποτα δε θα τον εμπόδιζε να ολοκληρώσει την περιπέτεια του, προσφέροντας στην ανθρωπότητα ξανά αυτό που απώλεσε πριν από χιλιάδες χρόνια: το θεϊκό δώρο της επικοινωνίας με το Δη­μιουργό των επίπλων!

One Comment