Το σπίτι με τους μεγάλους χώρους

Στο τέλος σχεδόν της σελίδας ήταν γραμμένο το όνομα του επίπλου. Και λίγο πιο κάτω του καναπέ μου.
Τι σήμαινε αυτό; Ήταν το σπίτι του Αλέξανδρου. Το έβλεπα. Όμως τι σχέση είχε το δικό μου σπίτι εκεί μέ­σα; Διέτρεξα ξανά τους χώρους, πιο προσεκτικά αυτή τη φορά αλ­λά και με μεγαλύτερη προσήλωση. Ταυτόχρονα έριχνα βλέμματα προς το μέρος του παραθύρου. Αυτός, ήσυχος, καθώς εξελισσόταν η σχε­διασμένη του επίθεση, με παρατηρούσε, θα πρέπει να κατάλα­βε την ψυχική μου αναστάτωση από το θολωμένο και χαμένο βλέμμα μου. Και πώς άλλωστε.θα μπορούσε να είναι, καθώς κρα­τούσα στα χέρια μου ένα έγγραφο συο οποίο αναφερόμουν ρητά ως γιος και κληρονόμος του σπιτιού με τους μεγάλους χώρους ; Πέταξα το χαρτί με αποστροφή.
«Τι σημαίνει αυτό το παραμύθι;» ρώτησα οργισμένος, προ­σπαθώντας να εξορκίσω την επερχόμενη αλήθεια. «Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες, μεγάλε, αλλά νομίζεις ότι με τέτοια χαλκευμένα έγ­γραφα θα με λυγίσεις;»
Ήξερα ότι κορόιδευα τον εαυτό μου. Ήταν ένα γνήσιο αντί­γραφο της βιβλιοθήκης του  καθηγητή.

2 Comments